Drukuj  

Perswazja i wywieranie wpływu

Informacja na temat kursu

Usprawnij komunikację. Umocnij relacje!


Celem warsztatów jest wzmocnienie umiejętności przekonywania innych do siebie i swoich pomysłów oraz pozyskiwania innych do współpracy.

 
Filtruj według lokalizacji
Kraj Lokalizacja Data    
Nie ma żadnych szkoleń w najbliższym czasie.
 

Kto powinien uczestniczyć

Menadżerowie zarządzający zespołami oraz inne osoby chcące wzmocnić siłę przekonywania i wpływania na innych.
 

Zarys

Program szkoleniowy będzie prowadzony w sposób interaktywny, w formie action learning. W trakcie całego warsztatu będą miały miejsce następujące aktywności: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusje sterowane na forum, scenki w parach i trójkach równoległych (z zastosowaniem dyktafonu), krótkie prezentacje na forum, test i samoocena. Szereg intensywnych ćwiczeń w bezpiecznych i sprzyjających warunkach pomoże uczestnikom wyjść poza ich własną strefę komfortu. Wszystkie aktywności poddane zostaną różnym formom informacji zwrotnej od trenera (coaching w danym momencie) oraz informacji zwrotnej od pozostałych uczestników programu.
Korzyści z udziału - szkolenie adresowane jest do osób, które chcą:

  • umacniać swój autorytet w zespole, organizacji i poza nią
  • skuteczniej przekonywać do siebie, swoich pomysłów i organizacji
  • przedstawiać własny punkt widzenia z uwzględnieniem interesów drugiej strony
  • zwiększyć wiarygodność własną oraz przekazu
  • poznać i stosować reguły przekonywania i metody perswazji
  • mieć świadomość technik manipulacji, aby móc się skutecznie przed nimi bronić
 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com