Drukuj  

Skuteczny Lider

Informacja na temat kursu

Nie szefuj - prowadź!


Jeśli kierujesz zespołem i zadajesz sobie pytania związane z tym jak podnieść efektywność pracy Twojego zespołu to odpowiedzi na nie znajdziesz z pewnością podczas tego szkolenia.

 
Filtruj według lokalizacji
Kraj Lokalizacja Data    
Nie ma żadnych szkoleń w najbliższym czasie.
 

Kto powinien uczestniczyć

Menadżerowie (nowoawansowanie i średniego szczebla), którzy chcą budować efektywne i zaangażowane zespoły.
 

Zarys

Program szkoleniowy będzie prowadzony w sposób interaktywny, w formie action learning. W trakcie całego warsztatu będą miały miejsce następujące aktywności: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusje sterowane na forum, scenki w parach i trójkach równoległych (z zastosowaniem dyktafonu), krótkie prezentacje na forum, test i samoocena. Szereg intensywnych ćwiczeń w bezpiecznych i sprzyjających warunkach pomoże uczestnikom wyjść poza ich własną strefę komfortu. Wszystkie aktywności poddane zostaną różnym formom informacji zwrotnej od trenera (coaching w danym momencie) oraz informacji zwrotnej od pozostałych uczestników programu.
Korzyści z udziału - szkolenie adresowane jest do osób, które chcą:

  • umocnić autorytet i pozycję lidera w zespole
  • uświadomić jakie są ich mocne strony, a także jakie mocne strony mają członkowie ich zespołów, a następnie jak je wykorzystać do osiągania zakładanych celów
  • zwiększyć pewność siebie w pełnieniu funkcji lidera
  • zwiększyć efektywność w stosowaniu narzędzi menadżerskich
  • podnieść jakość komunikacji i współpracy w zespole
  • zwiększyć motywację i zaangażowanie w zespole
 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com