Drukuj  

Zarządzanie zmianą

Informacja na temat kursu

Niezależnie od pełnionej funkcji w organizacji zarządzanie sobą w czasie zmiany staje się jedną z podstawowych umiejętności. W jaki sposób wykreować pozytywne postawy
i zaangażowanie w zmianę oraz efektywnie wprowadzać je w organizacji? Pomocne
w tym będzie szkolenie Dale Carnegie Training Zarządzanie Zmianą.

DZIĘKI UDZIAŁOWI:
• lepiej będziesz radził sobie ze zmieniającym się otoczeniem
• nabierzesz większej „odporności” oraz będziesz sobie lepiej radził sobie z emocjami wywoływanymi przez zmiany
• zrozumiesz własne reakcje i emocje związane ze zmianą (perspektywa odbiorcy zmiany i wdrażającego zmianę
w zespole)
• lepiej zrozumiesz innych dzięki zrozumieniu ich emocji i reakcji na zmianę
• poprawisz nastawienie do wdrażanych zmian
• skuteczniej wdrożysz zmiany dzięki efektywnej komunikacji
• poprawisz umiejętności angażowania siebie i innych w proces zmiany
• rozwiniesz umiejętności kreowania innowacyjnych rozwiązań
• zainspirujesz innych do zaakceptowania zmiany

 
Filtruj według lokalizacji
Kraj Lokalizacja Data    
Nie ma żadnych szkoleń w najbliższym czasie.
 

Zarys

METODYKA SZKOLENIA:
program szkoleniowy będzie prowadzony w sposób interaktywny, w formie action learning. W trakcie całego warsztatu będą miały miejsce następujące aktywności: praca indywidualna, praca w grupach, dyskusje sterowane na forum, scenki w parach i trójkach równoległych (z zastosowaniem dyktafonu), krótkie prezentacje na forum, test
i samoocena. Szereg intensywnych ćwiczeń w bezpiecznych i sprzyjających warunkach pomoże uczestnikom wyjść poza ich własną strefę komfortu. Wszystkie aktywności poddane zostaną różnym formom informacji zwrotnej od trenera (coaching w danym momencie) oraz informacji zwrotnej od pozostałych uczestników programu.
 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com