Drukuj  

Proces iMap

Proces iMap został zaprojektowany, by odkryć kluczowe potrzeby organizacji i rozwijać niestandardowe rozwiązania oparte na metodach treningowych Dale Carnegie.  Nasze działanie jest podzielone na 5 następujących etapów:
 

1. CEL

iMap_transparent_po

Wizja strategiczna Twojej organizacji – "powinno być" versus "jest obecnie".
 
 

2. BADANIE

Strategiczna dyskusja mająca na celu określenie poziomu efektywności działania w chwili obecnej, założeń dotyczących usprawnień oraz zmian, jakie należy wprowadzić, by je zrealizować.
 
 

3. ANGAŻOWANIE

Poprzez Assessment Centres, badania ankietowe oraz unikatowy proces Business Improvement Discussion (BID), określenie zależności pomiędzy celami strategicznymi oraz brakami w kompetencjach i w zaangażowaniu, które mogą uniemożliwić wdrożenie zmian.
 
 

4. INNOWACJA

Zaprojektowanie działań i interwencji, które wspierać będą cele strategiczne, dostarczą wymierne rezultaty, wskażą bezpośrednio kompetencje konieczne do osiągnięcia założonych celów oraz powiążą rozwój umiejętności personalnych z inicjatywami w ramach organizacji.
 
 

5. REZULTAT

Ocena wpływu zmian w postawie oraz zwiększonego zaangażowania w osiąganie celów biznesowych.
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com