Drukuj  

Jakie cechy ma idealny szef?

24 październik, 2016 03:53
Zrzut_ekranu_2016-10-24_o_10.54.58
 
„Człowiek, który sięga najdalej, to zwykle ktoś śmiały i skłonny do działania. Ostrożni żeglarze nigdy nie oddalają się zbytnio od brzegu" – Dale Carnegie.

Czy człowiek rodzi się dobrym liderem? Prawdą jest, że niektórzy „rodzą się z przywódczymi zdolnościami", ale znakomita większość przygotowuje się do tej roli. Chociaż indywidualne zalety oraz umiejętności mogą być zróżnicowane, badania dowodzą, że wybitni menadżerowie postrzegają świat w podobny sposób. Jakie są zatem cechy idealnego szefa?

1. Mają silny system wartości i przestrzegają wysokich standardów etycznych.

Wiele możemy się nauczyć stosując filozofię sir Johna Templetona, założyciela Templeton Fund, jednego z najbardziej dochodowych funduszy powierniczych na świecie. Opierał się ona na swoich doświadczeniach oraz na przekonaniu, że ludzie cieszący się największym powodzeniem w biznesie często kierują się głównie względami etycznymi. Jego zdaniem tacy ludzie zazwyczaj doskonale zdają sobie sprawę, jak wielkie znaczenie w interesach ma moralność: można im całkowicie zaufać, bo nie oszukują swoich klientów. Podstawą filozofii Templetona jest połączenie ciężkiej pracy z uczciwością i wytrwałością. „Sukces osiągają te jednostki, które potrafią angażować się w pracę całym sobą. Tacy ludzie sami zdobyli to, co posiadają. Oprócz tego, że znają wartość pieniędzy, znają też wartość własną".

2. Służą przykładem, kierując się prawością zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Niezależnie od tego czy realizują własne czy cudze pomysły, dążą do osiągnięcia tego, co zostało zaplanowane. Nic tak bardzo nie umacnia zdolności przywódczych jak sukces i spełnienie. W dążeniu do obranego celu ciężka praca zwiększa szanse powodzenia i motywuje do dalszych wysiłków zarówno lidera, jak również jego podwładnych.

3. Są dobrze zorientowani w planach firmy oraz swojego oddziału i na bieżąco śledzą zmiany.

Najlepsi liderzy stawiają sobie poprzeczkę wysoko i ciężko pracują, dążąc do celu. Wszyscy popełniamy błędy, lecz powinniśmy z nich wyciągać wnioski i próbować obrócić je na swoją korzyść. Jak zwykło się mawiać: „Kto nie popełnia błędów, ten nigdy nie podejmuje decyzji".

4. Są aktywni i zmotywowani do osiągania dobrych wyników.

Nigdy nie są do końca zadowoleni z siebie. Nie tylko nadążają za najnowocześniejszymi trendami w swojej branży, ale również wzbogacają wiedzę w wielu innych dziedzinach. Czytają fachową prasę i literaturę związaną z obszarami ich zainteresowań. Aktywnie uczestniczą w działaniach stowarzyszeń zawodowych, nie tylko po to, aby mieć stały kontakt z nowymi osiągnięciami, ale również, by dzielić się swoimi pomysłami z kolegami z innych firm. Biorą udział w zjazdach i konferencjach, nawiązując kontakty z ludźmi, do których mogą się zwrócić, gdy potrzebują informacji lub porady.

5. Doskonale porozumiewają się z innymi i są uważnymi słuchaczami.

Umieją wysłuchać swoich pracowników i potrafią korzystać z podsuwanych im pomysłów oraz sugestii. Dobry lider podtrzymuje atmosferę współpracy, w której wszyscy wiedzą, że ich wkład w podejmowanie decyzji jest mile widziany.

6. Pod naciskiem wykazują się elastycznością i panują nad swoimi emocjami.

Dzięki swemu głębokiemu zaangażowaniu nie poddają się w obliczu niepowodzeń. Dobrzy liderzy nie pozwalają, aby rozczarowania i porażki powstrzymywały ich od zachęcania podwładnych do dalszych wysiłków.

To nie wszystkie cechy idealnego lidera. Muszą mieć jeszcze pozytywne nastawienie, ducha współpracy, być otwarci na nowe idee, dostrzegać i wspierać mocne strony współpracowników, efektywnie zarządzać swoim czasem oraz koncentrować się na realizacji zadań.

Bycie idealnym szefem jest wyzwaniem, ale osiągalnym. Dobrze przygotuj się do roli szefa i pamiętaj, że cały czas należy się uczyć J<​/o:p>

 

Powrót

 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com