Drukuj  

Siły napędowe skutecznego zespołu / 11 / 2013

Mówi się, że pracownicy odchodzą od ludzi, nie od firmy. Poniżej przedstawiamy kilka faktów i przytaczamy badania potwierdzające tą tezę. Dzielimy się też wskazówkami, jak można uniknąć tego typu sytuacji i budować produktywne zespoły.
 

Pozytywna relacja z przełożonym

Organizacja Rozwoju Zasobów Ludzkich (Human Resource Development Organization) informuje, że wg niedawnego badania Instytutu Gallupa obejmującego 400 firm, relacja pracownika z bezpośrednim przełożonym ma większe znaczenie dla retencji, niż wysokość wynagrodzenia, premie czy pozafinansowe bonusy. Pracowników udaje się zatrzymać dzięki sprawiedliwemu i inspirującemu przywództwu uwzględniającemu coaching i mentoring. Inne badanie Instytutu Gallupa ujawniło, że kluczowym wskaźnikiem zadowolenia i produktywności pracowników jest ich przekonanie, że ich przełożony dba o nich i jest godny zaufania.
 

Uznanie i docenianie

W przypadku niektórych osób lepsze wyniki daje motywacja niepieniężna. W badaniu zadowolenia pracowników przeprowadzonym przez Centralę Retencji Pracowniczej (Employee Retention Headquarters) bycie docenianym i zaangażowanie są wskazywane częściej niż pieniądze. Pracownicy muszą zostać przekonani, w sposób werbalny lub niewerbalny, że kierownictwo szanuje zajmowane przez nich stanowiska, oraz że są oni ważni dla sukcesu ich organizacji. Cieszy ich świętowanie wypracowanych kamieni milowych i odniesionych zwycięstw, zarówno publiczne jak i prywatne, również na piśmie, bez odwlekania i szczerze.
 

Stymulująca i satysfakcjonująca praca

W artykule „Raport stanu kariery" zamieszczonym w newsletterze ASTD z Blessing White sugeruje, że obecnie dla większości pracowników stymulująca i wartościowa praca jest ważniejsza niż wynagrodzenie i awans. Trudno wycenić entuzjazm i radość z wykonywanej pracy. Ludzie promujący zaangażowanie pracowników i uwzględniający ich wkład na wczesnym etapie projektów uzyskują bardziej kreatywne pomysły i generują silniejszą identyfikację i dumę pracowników z rezultatów. Pracownicy aktywnie uczestniczący w podejmowaniu decyzji dotyczących szerokiego spektrum problemów pomagają tworzyć środowisko, w którym dobrze się czują, i w którym chcą pozostać.
 

Jasna ścieżka kariery i możliwości rozwoju

Pracownicy mający zapewnioną możliwość rozwoju osobistego i zawodowego są mniej skłonni rozglądać się za czymś innymi. Zapewnienie możliwości szkoleniowych pozwalających na uzyskanie nowych umiejętności i rozwoju kariery jest oznaką, że przełożony jest gotów inwestować w pracownika. To klucz do retencji pracowników. Zachęcanie do uczestnictwa w organizacjach zawodowych poprzez opłacanie składek członkowskich oraz zapewnianie pracownikom wolnego czasu oraz pokrywanie opłat wstępnych wymaganych, by uczestniczyć w obiadach roboczych i konferencjach motywuje pracowników. Organizacje o wysokim wskaźniku retencji cieszą się reputacją firm promujących awans wewnętrzny. Wspólnie wypracowana ścieżka kariery (niekoniecznie w górę hierarchii) zapewni zaangażowanie pracowników oraz ich poparcie dla celów i kierunku działania organizacji.
 

Przełożeni, którzy szanują zrównoważone życie

Organizacje promujące zrównoważone życie odznaczają się wyższym współczynnikiem retencji, niż te, które uważają, że pracownik powinien poświęcać się tylko i wyłącznie pracy. Docenienie i uszanowanie znaczenia rodziny i życia osobistego zapobiega wypaleniu i wzmacnia lojalność. Jak twierdzi Organizacja Rozwoju Zasobów Ludzkich (Human Resource Development Organization), pracodawcy muszą mieć świadomość zagadnień związanych z jakością życia zawodowego. Muszą być skłonni zaoferować elastyczny czas pracy i wykazać wrażliwość w obszarze takich kwestii jak rodziny, w których oboje małżonkowie pracują, opieka nad dziećmi oraz rodzicami.
Konkurencyjne wynagrodzenie i dodatki
Pieniądze są ważne, lecz nie tak bardzo, jak można by sądzić. Pracownicy oczekują uczciwego i konkurencyjnego wynagrodzenia. Spodziewają się ubezpieczenia zdrowotnego i programów emerytalnych. W badaniu przeprowadzonym przez firmy sektora spożywczego 92% respondentów zadeklarowało, że wzrost rocznego wynagrodzenia o 10.000 USD nie skłoniłoby ich do zmiany pracodawcy, gdyby mieli zapewniony coaching w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.
 
 

Powrót

 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com