Drukuj  

Jaki jest związek pomiędzy umiejętnościami przywódczymi a zadowoleniem z pracy?

28 listopad, 2016 03:02
Zrzut_ekranu_2016-11-28_o_10.01.36
 

Badanie przeprowadzone przez Dale Carnegie Training ujawniło związek pomiędzy umiejętnościami przywódczymi, a satysfakcją z pracy.
 
Ogólnoświatowe Badanie Cech Przywódczych Dale Carnegie: najważniejsze cechy przełożonego to te, które, zdaniem podwładnych, u przełożonych widać najrzadziej.
·       4 na 10 pracowników deklaruje chęć zmiany pracy w 2017 roku,
·       84% pracowników docenia liderów, którzy potrafią przyznać się do błędu; regularnie robi to tylko 51% przełożonych.
 
 
Firma Dale Carnegie Training przeprowadziła badanie wśród 3100 pracowników w 13 państwach, obejmując nim osoby na stanowiskach od szeregowego pracownika do prezesa zarządu.
 
 
 
Najważniejsze cechy przełożonego to jednocześnie te, które, zdaniem podwładnych, u przełożonych widać najrzadziej. Tak wynika z nowego ogólnoświatowego badania zachowań przywódczych przeprowadzonego przez Dale Carnegie Training w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Badanie ujawniło znaczenie cech i zachowań liderów w inspirowaniu pracowników do wykonywania pracy na najwyższym poziomie oraz w osiąganiu satysfakcji z pracy i utrzymywania pracowników w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.
 
 
„Pracownicy czerpią większą satysfakcję z pracy i częściej zostają przy przełożonych, którzy są uczciwi, godni zaufania i wierni wyznawanym wartościom", mówi Grażyna Młynarczyk, dyrektor zarządzający Dale Carnegie Training w Polsce. „W miarę jak wojna o pozyskanie najbardziej utalentowanych pracowników zaostrza się, liderzy muszą koniecznie wykształcić w sobie pozytywne zachowania, które zachęcą pracowników, aby pozostali i wykonywali pracę najlepiej jak potrafią".
 
 
 
Ogólnoświatowe Badanie Cech Przywódczych Dale Carnegie przeprowadzono w czterech regionach i 13 krajach, ujawniając znaczne podobieństwa w tym, jak pracownicy postrzegają przełożonych i co ogólnie myślą o cechach przywódczych. 
 
 
 
Deficyt cech przywódczych
 
 
Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką może zrobić lider, aby zainspirować i zmotywować swoich podwładnych, jest wykazanie się pokorą i przyznanie do popełnionego błędu.
 
Według respondentów przełożeni muszą wykształcić u siebie kilka kluczowych typów zachowań oczekiwanych przez podwładnych. Najbardziej uderzającym przykładem tego zjawiska jest fakt, iż 84% pracowników stwierdziło, że przełożeni powinni potrafić przyznać się do błędów, choć według tych samych pracowników tylko 51% z szefów zachowuje się w ten sposób często. Różnica wynosi więc 33%.
 
 
 
Inne zachowania, w przypadku których występują największe deficyty:
Zachowanie
Znaczenie według pracowników
Występowanie zachowania u przełożonych według pracowników
Deficyt
Naprawdę słuchają
pracowników
88%
60%
28%
Szczerze wyrażają uznanie
87%
61%
26%
Doceniają wkład
pracownika
86%
60%
26%
 
Zadowolenie z pracy i ograniczenie rotacji
Zachowania bezpośredniego przełożonego mają znaczący wpływ na zadowolenie z pracy i rotację.
Około 15% Amerykanów zadeklarowało, że szukają nowej pracy, a ponad jedna czwarta (26%) zapowiedziała, że będzie szukać nowej pracy w ciągu roku. Oznacza to, że w 2017 r. ponad czterech pracowników na 10 może zmienić miejsce pracy.
 
Tylko 24% pracowników amerykańskich jest bardzo zadowolonych z pracy, a 48% stwierdziło, że są raczej zadowoleni. Znacznie więcej z nich deklarowało duże zadowolenie z pracy w Stanach Zjednoczonych niż w innych państwach (odpowiednio 24% i 18%), a niewiele mniej stwierdziło, że są bardzo niezadowoleni (odpowiednio 3% i 4%).
 
 
 
 
 
Pięć najważniejszych cech skutecznego lidera
Skuteczni liderzy tworzą środowisko, które daje ich pracownikom poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku. Liderzy tacy słuchają, doceniają wkład podwładnych i szanują ich opinie.
 
 
 
 
 
Pracownicy wymieniają następujące pięć cech przełożonych jako najbardziej motywujące i inspirujące:
·       zachęcanie do poprawy (79%),
·       chwalenie i docenianie (74%),
·       dostrzeganie poprawy wyników (72%),
·       przyznanie się do własnych niedociągnięć przed wygłoszeniem krytyki (68%),
·       umożliwienie pracownikowi zachowania twarzy w trudnych sytuacjach (60%).
 
 
 
Wymienione cechy przywódcze mają również pozytywny wpływ na rotację i zadowolenie z pracy.
Jeżeli przełożony ich nie posiada, jego podwładni są częściej niezadowoleni lub zaczynają rozglądać się za nową pracą. Z drugiej strony, pracownik ma 10 razy większą szansę na zadowolenie z pracy jeżeli jego przełożony jest zawsze szczery i godny zaufania. W przypadku braku tych cech istnieje czterokrotnie większe prawdopodobieństwo, że podwładni właśnie szukają nowego przełożonego.
 
Pełne wyniki ogólnoświatowego badania cech przywódczych dostępne są pod następującym adresem:
 

 

Powrót

 
 

ul. Domaniewska 37, 2nd Floor, Warsaw, 02-672, PL
P:+48 22 305 45 45

Znajdź nas na:

 
© 2018 Dale Carnegie & Associates, Inc.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strona zaprojektowana i stworzona przez Americaneagle.com